Tijs Verstraete

TijsVSinds mijn tienerjaren werd Tijs gefascineerd door Oost- en Centraal-Europa. Een fascinatie die zich voltrok op vele vlakken, zowel de geschiedenis, kunst, cultuur en talen van deze regio boeiden me mateloos. Deze interesse zorgde ervoor dat hij zich in 2012 als achttienjarige aan de KU Leuven inschreef voor de richting slavistiek en Oost-Europakunde. Deze studies deden vooral zijn liefde voor Polen opbloeien.

Tijdens het academiejaar 2014-2015 was ik Erasmusstudent aan de Silezische Universiteit (Uniwersytet Śląski) in Katowice en Sosnowiec. Afgestudeerd aan de KU Leuven in 2016, trok hij naar de Jagiellonenuniversiteit in Krakau waar hij in 2018 een master in de interculturele relaties behaalde.

Sinds oktober 2018 werkt Tijs als project manager bij een vertaalbureau in Wrocław.