Tijs Verstraete

NaamloosSinds mijn tienerjaren werd ik gefascineerd door Oost- en Centraal-Europa. Een fascinatie die zich voltrok op vele vlakken, zowel de geschiedenis, kunst, cultuur en talen van deze regio boeiden me mateloos. Deze interesse zorgde ervoor dat ik me in 2012 als achttienjarige aan de KU Leuven inschreef voor de richting slavistiek en Oost-Europakunde. Deze studies deden vooral mijn liefde voor Polen bloeien. Tijdens het academiejaar 2014-2015 was ik Erasmusstudent aan de Silezische Universiteit (Uniwersytet Śląski) in Katowice en Sosnowiec. Afgestudeerd aan de KU Leuven in 2016 wilde ik graag nog een tweede master studeren. Hierop besloot ik naar de Jagiellonenuniversiteit (Uniwersytet Jagielloński) in Krakau te trekken. Sinds oktober 2015 ben ik hier ingeschreven voor de master in interculturele relaties.